Zonwering
Automatisatie
Sturing

Screens
Zonneluifel
Jalouzie
Sunscreens
Knikarmschermen
Uitvalschermen
Markiezen
Verandazonwering
Zonneschermen
Structurele zonneweringAutomatisatie zonwering

Geautomatiseerde zonwering in een groot gebouw moet worden ge´mplementeerd volgens de noden van de gebruikers en de gebouwenbeheerder. Naast traditionele individuele bediening is het ook mogelijk om gegroepeerde en centrale bedieningen te implementeren, al dan niet met de nodige sensoren om automatisch te sturen.


Mogelijkheden geautomatiseerde zonwering

Een overzicht van de mogelijkheden voor geautomatiseerde zonwering:

  • Individuele bediening : zonneweringen kunnen per ruimte bediend worden, hetzij individueel, hetzij in groep (bijv. per ruimte).

  • Glazenwasserschakelaar : de firma die de ramen reinigt, kan de zonnewering tijdelijk blokkeren (per gevel, per verdiep of het volledige gebouw) dmv. een schakelaar met een unieke sleutel.

  • Zon op de gevel : de zonneweringen van de volledige gevel worden afgerold als er zon schijnt op die gevel (sturing per gevel). De bewoners kunnen nog altijd de zonnewering manueel bedienen als ze de zon toch wensen binnen te laten.

  • Regen en vorst : bij regen en vorst worden de buismotoren beschermd door de zonnewering op te rollen. Op die manier wordt de levensduur van de motoren beduidend verlengd.

  • Extreme weersonmstandigheden : bij hevige wind worden de zonnescreens opgerold om te vermijden dat de windstoten schade berokkenen aan de zonnewering.


Koppeling geautomatiseerde zonwering

Een overzicht van de koppelings-mogelijkheden voor zonnewering:

  • Koppeling brandcentrale : een extern brandalarm kan de zonneweringen automatisch oprollen bij brand. Op die manier zijn alle uitgangen in het gebouw onbelemmerd.

  • Koppeling manuele ventilatie : gemotoriseerde ramen of ramen met ventilatieroosters - die tevens dienen als ventilatie-systeem - kunnen belemmerd worden door een afgerolde zonnewering. Het ventilatie-systeem kan gekoppeld worden aan het zonneweringsysteem, waardoor de zonnewering automatisch oprolt en afrolt.

  • Koppeling gemotoriseerde ventilatie : gestuurde ventilatie-systemen - ingebouwd in de ramen - kunnen belemmerd worden door een afgerolde zonnewering. Het ventilatie-systeem kan gekoppeld worden aan het zonneweringsysteem, waardoor de zonnewering automatisch oprolt en afrolt.


Een sturingssysteem voor zonwering moet over programmeerbare parameters beschikken. Het ingeven van aangepaste luxwaarden en windsnelheden bewaken een goed functionerend sysstem. Daarnaast is de bouwheer ook op zoek naar een flexibel systeem dat toelaat om aanpassingen of uitbreidingen aan het gebouw vlot te realiseren. Misschien is het zelfs een vereiste om de geautomatiseerde zonwering te integreren met andere technieken of toepassingen.

Consulteer ons om professioneel advies in te winnen !


Downloads

Artikel tijdsmagazine NAV (dec. 2014 ): Hoe schrijf ik als architect de automatisatie van zonwering voor in het lastenboek ?

Voor de architect en het studiebureau : Voorschrijven van automatisatie zonwering in het lastenboek

B I T P O W E R        |        Vogelwikkestraat 26 - BE9940 Evergem        |        BTW:  BE0848.663.985        |        Tel:  0486  046  071        |        Email:  info@bitpower.be
Copyright © 2012 Bitpower Belgium | All rights reserved.